شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

قادر

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

با نحوه کار جاروبرقی آشنا شوید

جاروبرقی وسیله ای ارزشمند است مخصوصا زمانی که داخل خانه کثیف و گرد و غبار باشد.


اگر بدانیم جاروبرقی چگونه کار می کند، در صورت بروز مشکل می توانیم به راحتی آن را برطرف کنیم. با نمایندگی تعمیر جاروبرقی بوش همراه باشید.


جاروبرقی دارای یک موتور است که روشن می شود و شروع به کار می کند، موتور یک فن را به حرکت در می آورد که فشار هوای داخل جاروبرقی را کاهش می دهد و یک جاروبرقی کوچک ایجاد می کند. در نتیجه فشار هوای بیرون، هوای داخل را از طریق لوله وارد جاروبرقی می‌کند.

هنگامی که هوا وارد جاروبرقی می شود، گرد و غبار و خاک توسط یک فیلتر از هوا جدا می شود. جاروبرقی ها دارای انواع مختلفی از فیلترها هستند. در بسیاری از جاروبرقی ها پارچه یا کیسه کاغذی مخصوصی وجود دارد که هوا از آن عبور می کند، اما گرد و غبار و زباله های زیادی نمی توانند از آن عبور کنند و در نتیجه داخل آن جمع می شوند.

برخی از جاروبرقی ها از ظرف مخصوصی به نام قوطی استفاده می کنند، هوای مکیده شده به سرعت با مواد خارجی به گردش در می آید و وقتی گرد و غبار به دیواره برخورد می کند، می افتد و در پایین قوطی جمع می شود. هوا تقریباً خالص از بالا می وزد.

در برخی دیگر از جاروبرقی ها از آب برای نظافت و شستشو استفاده می شود که در این حالت گرد و غبار در ذرات آب محبوس می شود. از آنجایی که ذرات آب سنگین‌تر از هوا هستند، با رسیدن به جاروبرقی داخل مخزن می‌افتند.

در موتور وکیوم استاندارد، یک فن در پایین وجود دارد که مکش هوا را ایجاد می کند. وقتی هوا وارد می شود به سمت موتور هدایت نمی شود و از طریق دهانه های جانبی به بیرون منتقل می شود. بنابراین برای خنک کردن موتور در این مدل ها از فن دوم استفاده می شود. برای استفاده از خدمات بوش با ما تماس بگیرید.


جاروبرقی چگونه کار می کند؟

هنگام اتصال و روشن کردن جاروبرقی:

1. برق دستگاه را اجرا می کند. موتور به یک فن متصل است که دارای پره های زاویه دار است (مانند پروانه هواپیما).

2. با چرخش پره های فن، هوا را به درگاه خروجی فشار می دهند.

3. وقتی ذرات هوا به سمت جلو حرکت می کنند چگالی ذرات فشار هوا (و فشار هوا) در جلوی فن افزایش می یابد و در پشت فن کاهش می یابد.

افت فشار پشت پنکه با افت فشار پشت نی هنگام چشیدن نوشیدنی برابر است. سطح فشار روی سطح پشت فن در مقایسه با هوای بیرون جاروبرقی کاهش می یابد (فشار هوای محیط). این امر باعث مکش و خلاء جزئی در داخل جاروبرقی می شود. هوای محیط از طریق دهانه ورودی به جاروبرقی رانده می شود زیرا فشار هوای داخل جاروبرقی کمتر از فشار خارجی است.

با حرکت فن، کانال جاروبرقی همچنان باز است و جریان مداوم هوا وارد ورودی حرکت شده و از خروجی خارج می شود. اما چگونه می توان گرد و غبار و زباله های فرش را تهویه کرد؟ اساس مهم اصطکاک است.

این کثیفی ها و کثیفی ها به کیسه وکیوم منتقل می شوند (این کیسه می تواند یک کیسه پارچه ای یا یک کیسه کاغذی یکبار مصرف داخل کیسه پارچه ای باشد).

هوای نسبتاً تمیز نیز از پشت دستگاه خارج می شود. توجه داشته باشید که هوای خارج شده بسیار گرمتر از هوایی است که وارد می شود زیرا گرمای اضافی موتور الکتریکی را جذب می کند.

آهنگ جدید سینا درخشنده به نام «سر کوچه میشینم تا که از خونه بیایی»

متن آهنگ سینا درخشنده سر کوچه میشینم تا که از خونه بیایی

ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ ﺗﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﻰ

ﺑﺨﻮای ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮی دﻧﺒﺎﻟﺘﻢ ﺑﺴﻜﻪ ﺑﻠﺎﻳﻰ

ﺣﺎﻟﺎ اﺧﻤﻮ ﻧﺒﺎش ﻛﻢ رو ﻧﺒﺎش ﺳﺮﺗﻮ ﺑﺎﻟﺎ ﻛﻦ

ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻧﺪزد ﺑﺴﻪ ادا ﻳﻪ ﻧﮕﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻦ


ﺗﻮی ﻣﺤﻠﻤﻮن ﺗﻮ ﺗﻜﻰ

ﺗﻮ آخ ﭼﻪ ﺑﺎﻧﻤﻜﻰ

ﻣﻴﺮم از دﺳﺖ اﮔﻪ ﺑﻌﻠﻪ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﮕﻰMusicdel | موزیکدل


ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ

دل ﺑﻴﻘﺮاره ﺑﻴﺎ

ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺎﻫﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ

زﺑﻮﻧﻢ ﻫﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﻴﺎد

ﺑﺒﺒﮕﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ

ﻣﻴﻠﺮزه ﺻﺪام ﻫﻰ

ﻫﻰ ﻧﻜﻦ ﺟﻮاﺑﻢ

ﺗﻮﻳﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﺳﺘﺎرم

https://musicdel.ir/single-tracks/299972/

آهنگ جدید آرمین زارعی به نام «حالا هی»

متن آهنگ آرمین زارعی حالا هی

ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻰ ﺑﺮو ﺑﻴﺎ ﺻﺪ ﺑﺎرم

ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﮕﻮ درﺑﺎرم

ﺑﮕﻮ ﺑﺪ ﺑﻮدش اﺧﻠﺎﻗﻢ

اﺻﻠﺎ ، ﺑﻠﺎک ﻛﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻣﻢ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﺗﻮ ﻓﺮق دارم

ﻫﻨﻮز ﺑﻐﻞ اﺳﻤﻢ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ دارم

ﻫﻨﻮزم ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ

ﻣﻦ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻟﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻨﮓ واﺳﻢ

ﻫﻨﻮزم آﻣﺎرﺗﻮ دارم رﻳﺰ

ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻬﺖ واﻗﻌﺎ ﻧﻴﺴﺖ

راﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ اﺻﻠﺎ راﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ دﻗﻴﻘﺘﻮ ﺑﻮدی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻜﺲ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮش

ﻫﻨﻮز وﻳﺴﺎﺗﻮ ﻣﻴﺪم ﻣﻦ ﺗﻮ ﭘﻰ وی ﮔﻮش

ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ

ﭼﺮا ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﮕﻪ ﭼﻰ دﻳﺪی ﺗﻮﺷ؟

ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻪ اﻳﻦ آدم ﺟﺎﻳﻰ ﺳﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﻣﮕﻪ ﺣﺮص ﺧﻮردم ﺳﺮت ﻛﻢ ﻣﻦ

ﻣﮕﻪ ﻳﺎدم ﻣﻴﺮه ﺧﺐ

روزی ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻠﺎﺗﻮ ﺧﻮدم ﺟﻤﻌﺶ ﻛﺮدم

ﻣﮕﻪ ﺷﺪ ﺟﺎﻳﻰ اﺳﻤﺖ ﺑﻴﺎد و

ﻧﺮه ﺑﺎﻟﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ

ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎراﻣﻮ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪم

از ﺻﺪاﻣﻮ داری ﺑﮕﻴﺮ ﺗﺎ دﻣﺶ ﮔﺮﻣﻢ

ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻰ ﺑﺮو ﺑﻴﺎ ﺻﺪ ﺑﺎرم

ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﮕﻮ درﺑﺎرم

ﺑﮕﻮ ﺑﺪ ﺑﻮدش اﺧﻠﺎﻗﻢ

اﺻﻠﺎ ، ﺑﻠﺎک ﻛﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺎﻣﻢ

ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﻨﻮز واﺳﻪ ﺗﻮ ﻓﺮق دارم

ﻫﻨﻮز ﺑﻐﻞ اﺳﻤﻢ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ دارم

ﻫﻨﻮزم ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ

ﻣﻦ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻟﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻨﮓ واﺳﻢ

ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺑﺮام

وﻟﻰ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ از ﻓﻜﺮ ﺗﻮ درام


ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺑﺮام وﻟﻰ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ از ﻓﻜﺮ ﺗﻮ درام

اون روزا داغ ﺑﻮدم ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم ﭼﻰ ﺷﺪ وﻟﻰ ﺧﺐ اﻟﺎن

راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮای ﻛﺪرم ﻳﻪ ﻧﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺻﺎف ﻧﺸﺪ دﻟﻪ ﺑﺮا ﻫﻤﻪ

اون اواﺧﺮ اﻧﻘﺪر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻰ ﺗﺎ آﺑﺮوم ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮه ﺑﺎﻟﺎﺧﺮه

ﻣﺎ رو ﺑﺎش دﻟﻮ ﺑﻪ ﻛﻰ ﺧﻮش ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻰ ﺷﺪ ﭼﺮا ﻳﻬﻮ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻴﻦ

دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻰ ﭘﺸﺘﻢ ﭼﻰ ﺑﮕﻰ ﭘﺸﺖ ﺧﻄﻴﺘﻪ ﻛﻰ ﭘﺸﺖ ﻛﺮدی ﺑﻪ ﻛﻰ

ﺑﻪ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ روش واﻳﺴﺎدم اﮔﻪ ﭘﺸﺘﺖ ﺑﺪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻛﻰ

ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻨﺘﻢ آرزوم اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻰ

https://musicdel.ir/single-tracks/309721/

علت یخ زدگی بدنه یخچال


گاهی ممکن است با باز کردن درب یخچال متوجه شده باشید که هوا بسیار سرد است و حتی متوجه لایه نازکی از یخ در دیواره داخلی یخچال شده باشید. در صورت آسیب دیدن این نوع عملکرد و دیواره یخچال طبیعی نیست و باید به دنبال علت یخ زدگی بدنه یخچال باشید پس اگر این مشکل برای شما پیش آمد از آی پی دیگری کمک بگیرید. این مقاله برای یافتن علت برف. علت سرد شدن بدنه یخچال با ضربه زدن به صفحه داخلی یخچال چیست؟

علت یخ زدن صفحه نمایش داخلی یخچال چیست؟ برای تعمیرات یخچال بوش به خدمات بوش مراجعه نمایید.


اگر گریل داخلی یخچال یخ بزند، مشکل مربوط به انسداد لوله فاضلاب است. توجه داشته باشید که وقتی لوله تخلیه (زهکشی) مسدود می شود، آب ذوب شده خارج نمی شود و در نهایت یخ می زند. یخچال یک فرآیند خنک کننده ایجاد می کند، اما آب از زهکش خارج نمی شود و زمانی که آب به داخل کابین سرد می رود، تبدیل به یخ می شود.

اکنون که می دانیم علت یخ زدگی صفحه داخلی یخچال مربوط به مسدود شدن آبریز است، چگونه مشکل را برطرف کنیم؟

ابتدا یک میله نازک مانند میله بافندگی یا رخت آویز (نوعی میله ای که می توان تا کرد) پیدا کنید.

میله را چند بار داخل سوراخ تخلیه یخچال قرار دهید.

این کار را چندین بار تکرار کنید تا تمام مواد غذایی گیر کرده در زهکشی تخلیه شود و به کاسه کامیون برود.

برای آزمایش آن، آب جوش را پشت تسمه بریزید تا با خیال راحت دریچه تخلیه باز شود.

حالا که آب آن خارج شده است، کیسه را داخل کمپرسور یخچال خالی کنید تا باقیمانده مواد غذایی به مرور زمان باعث ایجاد بوی بد نشود.

به دلیل خنک شدن بیش از حد بدنه داخلی یخچال

دلایل سرد شدن بیش از حد بدنه داخلی یخچال به شرح زیر است:

تنظیم نادرست دمای یخچال می تواند باعث سرمای شدید شود

اگر داخل یخچال خیلی سرد است یا کابین یخ زده است، ابتدا دما را بررسی کنید.

در یخچال های مکانیکی دمای 4 سردتر از دمای 3 است.

یعنی هر چه عدد بزرگتر باشد در یخچال خنک تر می شود.

در یخچال های الکترونیکی، مرحله 3 خنک کننده بیشتری نسبت به مرحله 4 تولید می کند.

یعنی هر چه عدد کمتر باشد یخچال سردتر است.

پس اگر غذا یخ زد، فورا درجه آن را عوض کنید

شاید مشکل یخ زدگی داخلی یخچال شما به دلیل تنظیم نادرست دما باشد.

نقص در سنسور محیطی یا ترموستات باعث خنک شدن بیش از حد بدنه یخچال می شود

اگر سنسور محیطی آسیب ببیند، نمی تواند به کمپرسور دستور توقف دهد و در نتیجه موتور یخچال همیشه کار می کند و یخچال بیش از حد سرد می شود.

برای رفع این مشکل سنسور محیط باید تعویض شود

ترموستات به عنوان سنسور عمل می کند و در صورت از کار افتادن این قطعه، کمپرسور کنترلی متوقف نمی شود و کاملاً کار می کند.

بنابراین، دلیل سرد بودن بیش از حد یخچال شما احتمالاً کار نکردن ترموستات یخچال است.

مادربرد:

اگر برد الکترونیکی مشکل داشته باشد، فرآیند اطفاء یا انهدام با مشکل مواجه می شود و در نتیجه کپک های زیادی را در کابینت یخچال می بینید.

تزریق بیش از حد گاز باعث سرد شدن بیش از حد یخچال می شود.

اگر گاز بیش از حد تزریق شود، موتور یخچال به طور مداوم کار می کند.

محتویات یخچال در تمام مدت کارکرد موتور یخ می زند.

اما به یاد داشته باشید که موتور استرس و گرمای زیادی را در نتیجه تحمل می کند.

علائمی که نشان می دهد کربن جاروبرقی تمام شده است


یک جاروبرقی از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاصی را در سیستم جاروبرقی انجام می دهند. زغال جاروبرقی یکی از قطعاتی است که به طور مستقیم بر عملکرد موتور تأثیر می گذارد. این کربن گرافیت که دارای خواص رسانایی است، عملکرد را بهبود می بخشد. موتور قدرت فوق العاده ای دارد و وقتی تمام شود حتی موتور جاروبرقی شما می تواند از کار بیفتد. پس از آشنایی با علائم اصلی کمبود کربن جاروبرقی، به شما کمک می کند تا خودتان بدون مراجعه به تکنسین، جاروبرقی را تشخیص داده و تعمیر کنید، پس تا پایان مقاله برای تعمیر با ما همراه باشید.

زغال جاروبرقی قطعه گرافیتی است که در بالای جاروبرقی قرار دارد و برای رسیدن به این قطعه باید درب بیرونی و کابل جاروبرقی را جدا کنید، در این صورت برای دسترسی به جاروبرقی. پاک کننده. زغال چوب، باید پیچ ​​را باز کنید تا به راحتی از جاروبرقی به محفظه موتور برسید. از آنجا جدا شوید، می توانید یک تکه مکعب مستطیل مشکی پیدا کنید که ذغال جاروبرقی شماست.

مهم‌ترین نشانه‌ای که یک جاروبرقی کربن ندارد

کربن جاروبرقی یکی از قطعاتی است که در دستگاه شما استفاده می شود و انتهای آن با علائم خاصی همراه است و در کل علائم کربن تمامی برندهای جاروبرقی مانند سامسونگ، ال جی، پاناسونیک، و غیره. به شرح زیر می باشد.

1- قدرت دود در جاروبرقی را کاهش می دهد

پس از مدتی استفاده از جاروبرقی ممکن است نیاز به تعمیر داشته باشد که می توانید به تعمیر جاروبرقی بوش مراجعه نمایید. قدرت مکش جاروبرقی شما کاهش یابد، یکی از دلایل کاهش مکش و قدرت جاروبرقی ممکن است زغال بودن آن باشد. مکش کلکتور و فرسودگی خودرو نیز می تواند باعث کاهش شود. . جذب قدرت دستگاه شما در صورت لزوم جاروبرقی شما تعویض می شود.


2- جرقه زدن جاروبرقی

کربن خلاء و کلکتور هر دو رسانا هستند و اگر شکاف کوچکی بین آنها وجود داشته باشد، پرتوهایی بین آنها ایجاد می شود و قابل مشاهده است زیرا الکترون ها از مسیر خود منحرف می شوند و کربن در خلاء شما جرقه می زند. عبور و همچنین فاصله بین کلکتور، در اثر جرقه های جاروبرقی، تجمع سنگ ها از دیگر نشانه های عبور جاروبرقی از ذغال است.

اگر دستگاه در حین کار جرقه بزند، می تواند یکی از نشانه های تمیزتر بودن جاروبرقی از کربن باشد، اما دلیل اصلی آن نیست، زیرا می تواند منجر به هرگونه نقص در مدار الکتریکی و سیم کشی جاروبرقی شود. برای پدیده مکش خلاء شما.

3-موتور تمیز به طور مداوم کار نمی کند!

با گذشت زمان، با افزایش عمر خلاء، کربن گرافیتی خلاء کوتاهتر می شود و در نتیجه با اتصالات خلاء شما تداخل پیدا می کند. و در نتیجه هر بار که با پدیده ترک مواجه می شوید وصل می شود، باید در اسرع وقت جاروبرقی زغال سنگ را تعویض کنید.

4-موتور جاروبرقی دیگر کار نمی کند!

در حالی که موتور به دلایل زیادی می تواند از کار بیفتد، یکی از دلایلی که موتور جاروبرقی روشن نمی شود و متوقف می شود این است که پاک کننده با کربن مسدود شده است. اگر در مورد تمیز کردن پاک کننده جدی هستید، می توانید موتور پاک کننده را باز کنید، کربن را بررسی کنید، آن را تعویض کنید تا موتور دوباره تنظیم شود و پاک کننده دوباره کار کند.

علل ذغال سوزی جاروبرقی

در حقیقت، ما با پدیده سوختن کربن تمیزتر مواجه نشده‌ایم، زیرا کربن تمیزتر به جای سوختن مصرف می‌شود، اما گاهی اوقات مشکلات تمیزتر باعث ایجاد جرقه در کلکتور می‌شود و ما را به این باور می‌رساند که کربن تمیزتر نیز نمی‌سوزد. سوزش. ، اگر نه

نحوه تغییر رسوبات کربن در جاروبرقی در چند مرحله

دستورالعمل تعویض کربن جاروبرقی در 6 مرحله به شما ارائه می شود و برای اینکه بتوانید کربن را جایگزین کنید بهتر است هر مرحله را با دقت دنبال کنید:

1- برق را خاموش کنید

قبل از هر اقدامی برای تعویض کربن جاروبرقی لازم است جاروبرقی را جدا کرده و قبل از تعویض برق دستگاه را از برق بکشید تا از حوادثی مانند برق گرفتگی جلوگیری شود.

2-نحوه باز کردن جاروبرقی

تعویض کربن جاروبرقی فرآیندی است که باید با دقت انجام شود، زیرا عجله و بی دقتی می تواند آسیب جدی به جاروبرقی شما وارد کند. بنابراین برای باز کردن دستگاه کافی است یک پیچ گوشتی و بدنه جاروبرقی را بردارید. آن را باز کنید، قاب جاروبرقی را خیلی آرام از جاروبرقی خارج کنید و مراقب باشید که سیم و پیچی به آن وصل نباشد، مراقب فنر جاروبرقی نیز باشید.

3- دستگاه را جدا کرده و از اتاق خارج کنید!

اما مرحله بعدی محل قرارگیری موتور و خارج کردن آن است.موتور داخل جاروبرقی با پیچ های زیادی ثابت می شود.قبل از برداشتن موتور باید این پیچ ها را با دقت باز کنید.ممکن است سیم به موتور متصل باشد. قبل از خاموش کردن موتور حتماً اتصالات سیم را قطع کنید.

4- نو به جای سنگ های قدیمی!

اکنون می توانید سطح کربن دستگاه تمیز را مشاهده کنید، در نتیجه کربن قدیمی را به آرامی جدا کرده و با کربن جدید جایگزین کنید، بهتر است این کار را با یک پارچه خیس و تمیز انجام دهید، گرد و غبار با موتور داخلی، مشکل . باعث ایجاد و کاهش عملکرد جاروبرقی شما می شود.

5- نحوه گذاشتن زغال جدید

کربن جدید و سالم را با دقت در جای خود قرار دهید و به یاد داشته باشید که به فنرهای کربنی جاروبرقی توجه کنید، اگر فنرها را فراموش کردید باید دوباره جاروبرقی را باز کنید و کار را تکرار کنید.

6- مرحله نهایی بستن جاروبرقی و مراحل مونتاژ

آخرین مرحله این است که همه چیز را خاموش کنید و جاروبرقی را به حالت اولیه برگردانید همچنین هنگام خاموش کردن ماشین لباسشویی مراقب سیم ها و پیچ های ماشین لباسشویی باشید مخصوصاً بین آنها مشکل وجود دارد. شاید از برق جدا شده باشد یا جاروبرقی شما روشن نشود. همچنین به یاد داشته باشید که پیچ های ماشین لباسشویی شما باید محکم باشد.

این مراحل برای افرادی است که دستی در تعمیر دارند. اگر دانش فنی و تجربه انجام این کار را ندارید، حتما با بوش، ال جی، سامسونگ، فلار، پاناسونیک، بلک اند دکر و ... تماس بگیرید. تعمیرگاه جاروبرقی تا دستگاه شما را مشخص کند. ارزیابی کنید. .

معرفی 3 مرحله و 7 فاکتور در متدولوژی کشف جرائم رایانه ای

کشف جرائم رایانه ای یک متدولوژی کاملا تعریف شده و واضح برای حفظ و نگهداری ، شناسایی ، بازگردانی و مستند سازی داده های الکترونیکی و کامپیوتری است . کشف جرائم رایانه ای به تازگی بصورت حقوقی در مجامع قانونی مطرح شده است و اولین باری که علم اینگونه کشف جرم مطرح شده و بکارگیری شد در دهه 1980 میلادی بود .پیشرفت این علم کاملا منطبق و وابسته به پیشرفت صنایع الکترونیک و کامپیوتر است .کامپیوترها یکی از مواردی هستند که بیشترین هدف برای انجام آزمایشهای کشف جرم هستند اما تجزیه و تحلیل های مربوط به کشف جرائم صرفا به کامپیوترها ختم نمی شود . گوشی های تلفن همراه ، PDA ها ، دوربین های عکاسی و پیجر ها و هر چیزی که مربوط به تجهیرات الکترونیکی باشد می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد . پیشنیاز یادگیری دوره های آموزشی هک و امنیت ، قبل از ورود به دنیای امنیت ، دوره آموزش نتورک پلاس است.

حملات هکری انجام شده و سوء استفاده کارکنان از کامپیوترها نیز به نیاز های سازمان مبنی بر آزمایش تجهیزات الکترونیکی اضافه شده است .شیوه نامناسب اداره کردن نقاط مهم یک سازمان می تواند میلیون ها تومان برای سازمان هزینه در بر داشته باشد . شرکت ها و سازمان ها باید این تجهیزات و داده ها را به خوبی نگهداری کنند . به دلیل اینکه اطلاعات الکترونیکی به راحتی قابل تغییر هستند ، آزمون کشف جرم معمولا به سه مرحله تقسیم می شود :

پیدا کردن و ذخیره سازی : معمولا در اولین مرحله از این آزمون شما بایستی تا می توانید اطلاعات جمع آوری کنید . معمولا به این فرآیند bit level copy نیز گفته می شود . Bit Level Copy به این معناست که از هر اطلاعاتی که در حال حاضر به عنوان اطلاعات اصلی موجود است یک کپی گرفته شود بطوریکه کسانی که مشغول آزمایش اطلاعات و داده های موجود جهت بررسی اسناد جرم هستند بتوانند با خیال راحت یک کپی برای انجام بررسی ها از داده ها برداشته و بر روی آن آزمایش های خود را انجام دهند. این عمل باعث می شود اطلاعات و داده های اصلی بدون تغییر و قابل استناد باقی بمانند .

سندیت و تصدیق : این فرآیند به کارشناس جرم این امکان را می دهد که ثابت کند اطلاعاتی که بر روی آنها بررسی ها و کارشناسی ها انجام شده است صحیح و درست و بدون تغییر هستند و می توان به عنوان سند جرم از آنها استفاده کرد. اینکار بصورت عمده به وسیله استفاده از الگوریتم های Hash و دریافت Hash هر یک از اطلاعات موجود در قسمت اول توسط الگوریتم های Hashing مانند MD5 و یا SHA انجام می شود . الگوریتم های Hashing مانند MD5 و SHA توانایی این را دارند که صحت اطلاعات را تایید کنند و ثابت کنند که اطلاعات در بین راه دستکاری و تغییر نکرده است و به همین دلیل نیز قابل استناد هستند .

تجزیه و تحلیل : کارشناس جرائم رایانه ای بایستی بسیار با دقت اطلاعات و داده های موجود را تجزیه و تحلیل و آزمایش کند و مراحل کار را بصورت کامل مستند سازی کند. معمولا یک کارشناس جرائم رایانه ای با استفاده از بازگردانی اطلاعات از فضای پرت درایو ها ، فضای پرت فایل ها ، فایل های مخفی ، اطلاعات جابجا شده ، کش اینترنت و سایر فضاهای کامپیوتر مانند سطل زباله داده ها و اطلاعات مورد نیاز خود را تامین می کند . تمامی این اطلاعات طبق مراحل ذکر شده در مرحله دوم بوسیله الگوریتم ها و روش های ذکر شده کپی برداری می شوند و اطلاعات اصلی در یک جا بدون تغییر باقی می ماند .

بررسی مدارک و شواهد یا Handling Evidence

در فرآیند کشف جرائم رایانه ای بررسی شواهد و مدارک مهمترین قسمت فرآیند محسوب می شود . این فرآیند توسط روشی به نام Chain Of Custody انجام می شود . Chain Of Custody در حقیقت خود یک فرآیند است که به وسیله آن کلیه آزمایش هایی که بر روی مستندات و مدارک و شواهد موجود انجام می شود بصورت کامل مستند سازی شده و در هر بار دسترسی به این شواهد و مدارک از این دسترسی و بررسی های log برداری می شود به گونه ای که این بررسی ها برای ارائه در دادگاه جرائم رایانه ای قابل استناد باشد. یک Chain Of Custody کامل شامل گزارشی است که در آن دقیقا به دستورالعمل ها و فعالیت هایی که بر روی مدارک و شواهد و اسناد موجود انجام شده است اشاره شده است. همیشه به خاطر داشته باشید که تغییرات و بررسی ها بر روی یک کپی از اطلاعات اصلی انجام می شود و اطلاعات اصلی بدون تغییر در مکانی امن نگهداری می شوند .

آزمایش مدارک و شواهد یا Trace Evidence

یا قانون همیشگی برای انجام آزمایش مدارک و شواهد وجود دارد ، هرگاه دو شیء به همدیگر تماس داشته باشند ، قطعا انتقال صورت خواهد گرفت . نتیجه آزمایش این مدارک و شواهد و انتقال اطلاعاتی که انجام شده است برای تعیین مکان ، اشیاء و اشخاصی که در این جرم نقش داشته اند موثر است.همیشه به خاطر داشته باشید که هر اندازه هم که مجرم دانش داشته باشد در نهایت قطعا اثری از خود باقی خواهد گذاشت . هرچند که مجرمین معمولا آثاری را که از جرمشان باقی مانده است را حذف و حتی کش های موجود را پاک می کنند اما همیشه و همیشه نقطه ای برای انجام آزمایش ها باقی می ماند هر چند که این نکته بسیار ریز باشد .

پاک کردن درایو یا Drive Wiping

پاک کردن درایو یا Disk Wiping فرآیندی است که بر روی تمامی مکانهای قابل آدرس دهی دیسک ها اطلاعات را بازنویسی می کنیم . استاندارد پاک کردن درایو یا Drive Wiping وزارت دفاع ایالات متحده به شماره #52220-22M اینطور اعلام می کند : برای پاک کردن درایو ها بایستی کلیه مکان های قابل آدرسی دهی ابتدا یکبار با یک کاراکتر آدرس دهی شوند ، سپس مکمل آن کاراکتر بایستی مجددا در همان مکان آدرس دهی شود و در نهایت یک کاراکتر تصادفی در آن آدرس قرار گرفته و مجددا آزمایش شود . یکی از تخصصی ترین مواردی که باید در ابزارهای کشف جرم رایانه ای بتوانید استفاده کنید ، لینوکس است ، برای آموزش لینوکس می توانید به این لینک مراجعه کنید.

با استفاده از بازنویسی چند باره اطلاعات بر روی رسانه های اطلاعاتی یک سازمان می تواند احتمال بازگردانی اطلاعات را تا حد زیادی کاهش دهد . همیشه سازمان های مختلف در خصوص از بین بردن اطلاعات موجود بر روی رسانه های دخیره سازی دچار مشکل بوده اند و این نگرانی که ممکن است اطلاعات از روی اینگونه رسانه های بازیابی شود همیشه دغدغه اصلی سازمان ها بوده است . استفاده از روش های پاکسازی درایو با استفاده از روشی که ذکر شد یکی از روش هایی است که سازمان ها از آن استفاده می کنند اما توجه داشته باشید که همین روش نیز می تواند ابزاری برای استفاده مجرمین برای از بین بردن آثار جرمشان یا به اصطلاح Covering Tracks باشد .

استاندارد سازی دستورالعمل های کشف جرائم رایانه ای

در مارچ 1998 سازمان بین المللی مدارک و شواهد رایانه ای ( IOCE ) تصمیم به ایجاد یک فرآیند و دستورالعمل استاندارد مرتبط با شواهد و مدارک دیجیتال گرفت. قبل از این زمان هر کشور برای خود روش و راهکاری متفاوت برای کشف و مستند سازی جرائم رایانه ای در اختیار داشت که شاید در دادگا های جرائم رایانه ای کشور ها و یا حتی شهر های مختلف آن کشور نیز قابل استناد نبودند. هدف این سازمان یکپارچه سازی روش ها و تمریناتی بود که ملل مختلف برای کشف و مدیریت شواهد و جرائم رایانه ای انجام می دادند ، بطوریکه این مدارک را بتوان در دادگاه های مختلف دنیا نیز ارائه و از آنها دفاع کرد . سازمان بین المللی مدارک و شواهد رایانه ای (www.ioce.org) شش اصل را برای دستیابی به این هدف و استاندارد تدوین و ارائه کرد که شرح ذیل می باشند :

· زمانی که با شواهد و مدارک دیجیتال روبرو هستید ، تمامی مراحل استاندارد و تایید شده در خصوص کشف جرائم رایانه ای بایستی اعمال شود .

· به هنگام به دست آوردن اطلاعات و شواهد دیجیتال ، عمل انجام شده به هیچ عنوان نبایستی اطلاعات دیجیتال اصلی را تحت تاثیر قرار دهد و اطلاعات اصلی بایستی دست نخورده باقی بمانند .

· زمانی که قرار است شخصی به اطلاعات و شواهد و مدارک دیجیتال اصلی دسترسی پیدا کند ، این شخص بایستی آموزش های لازم را دیده باشد ، ضمن اینکه به مورد دوم نیز حتما توجه کند .

· تمامی فعالیت های مربوط به بررسی شواهد و مدارک دیجیتال اعم از به دست آوردن ، دسترسی ، ذخیره سازی و انتقال بایستی بصورت تمام و کمال و در یک قالب استاندارد مستند سازی و نگهداری شوند به شکلی که در هر زمان که مورد نیاز بود قابل دسترس و نمایش باشند .

· زمانی که شخصی به عنوان مسئول نگهداری و یا بررسی شواهد و مدارک دیجیتال معرفی می شود ، این شخص مسئول تمامی اعمالی است که بر روی این شواهد و مدارک انجام می شود.

· هر شرکت یا آژانسی که مسئولیت بدست آوردن ، دسترسی ، ذخیره سازی و انتقال شواهد و مدارک دیجیتال را بر عهده دارد ، بایستی موارد فوق را کاملا درک و به آن عمل کند .

دستگاه های قانونی اصلی یا Major Legal Systems

دستگاه های قانونی متفاوتی در دنیا وجود دارد که هر کدام بر اساس قوانین خاص خود جرائم را بررسی می کنند ، این تفاوت های می تواند در نوع حقوق متهم ، نقش قاضی ، ذات مدارک و شواهد و بسیاری دیگر از مسائل و موارد قانونی باشد . این دستگاه های قانونی مسائل را با روش های خاص خود بررسی و پیگیری می کنند، در زیر اسامی برخی از این نوع قوانین را مطرح می کنیم :

· قوانین غیر نظامی : این نوع قوانین به قوانین ناپلئونی نیز معروف هستند . این نوع قوانین در اروپا تدوین شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند ، این نوع قوانین طیف وسیعی از قوانین را شامل می شوند و بصورت تدوینی نوشته شده و در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند .

· قوانین عمومی : این نوع از قوانین در انگلستان تدوین شد و در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا ، کانادا ، استرالیا و نیوزیلند استفاده می شود . در این نوع قانون متهم تا زمانی که جرمش ثابت نشده است بی گناه است .

· قوانین مرسوم : اینگونه قوانین معمولا با یک سیستم یا دستگاه قانونی دیگر ترکیب می شوند . اینگونه قوانین بر پایه و اساس رسوم و شیوه اداره خاص یک ملت تدوین می شوند.

· قوانین اسلامی : اینگوه قوانین که در کشورهای اسلامی رواج دارد بر اساس آیین ها و دستورالعمل های تدوین شده است که در کتاب مقدس قرآن کریم آمده است.

· قوانین مدنی : در قوانین مدنی چیزی به نام زندان وجود ندارد . در اینگونه دستگاه های قانونی مجرمین معمولا با جزاهای نقدی تعیین شده بر اساس قوانین جریمه می شوند.

· قوانین تبهکاران : قوانین تبهکاران برای تنبیه کردن کسانی به کار برده می شود که از قوانین تبیین شده تبعیت نکرده اند . تنبیه در اینگونه قوانین می تواند جزای نقدی یا حبس و یا هر دوی این موارد باشد .

· قوانین مدیریتی : استانداردهای قوانین مدیریتی بر اساس اطلاعاتی که از کارایی و ارزش هایی که به وسیله آژانس های دولتی از طریق صنایع ، سازمان ها ، مراجع عالی رتبه و ماموران دریافت می شود وضع می شوند . اشخاص و سازمان هایی که از این قوانین تخلف کنند ، بر طبق قانون توسط جزای نقدی و یا حبس تنبیه خواهند شد .اینگونه قوانین معمولا به سازمان هایی همچون تامین اجتماعی ، بیمه ها و شرکت های دارو سازی اعمال می شوند .

انواع شواهد و مدارک Evidence Types

بدست آوردن ، کنترل کردن ، ذخیره سازی و نگهداری شواهد و مدارک برای انجام تحقیقات قانونی بسیار مهم و حیاتی است .شواهد و مدارک می تواند بصورت کامپیوتری ، شفاهی و یا مکتوب باشند . به دلیل اینکه شواهد و مدارک کامپیوتری به راحتی قابل تغییر و دستکاری هستند ، به هنگام انجام بررسی ها و بازرسی ها بایستی تمهیدات نگهداری ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شود . هر یک از انواع شواهد و مدارک برای ارائه شدن در دادگاه جرائم رایانه ای دارای سطح و کیفیت خاص خود هستند . شواهد و مدارکی که برای ارائه در دادگاه جرائم رایانه ای آماده می شوند بایستی از استانداردهای زیر پیروی کنند :

با موضوع مطابق و مربوط باشد

بصورت قانونی مجاز باشد

معتبر و قابل اعتماد باشد

قابل شناسایی باشد

بصورت مناسبی مستند سازی و نگهداری شده باشد

با توجه به اینکه شواهد و مدارک متوع و مختلفی در کامپیوتر وجود دارد ، روش های متنوع و مختلفی نیز برای دست آوردن شواهد و مدارک وجود دارد که همین روش ها می تواند قانونی یا غیر قانونی نیز باشند و بر طبق این کسانی که در این مرحله قانون را زیر پا بگذارند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت ، استناد قانونی به شواهد و مدارک می تواند بر اساس معیارهایی که در زیر ذکر می شود تعیین شود :

مدارک و مستندات اولیه (بهترین و معتبرترین مدرک ) : بهترین و معتبرترین مدرک در حقیقت آن سندی است که می توان به آن بیشترین اعتماد را داشت و بیشترین اتکا نیز در دادگاه بر این نوع مدرک استوار است . مستندات اصلی بدیت آمده میتواند نمونه ای از اینگونه مدارک باشند .

مدارک و مستندات ثانویه : اینگونه شواهد و مدارک به قدرت مدارک و مستندات اولیه نیستند اما برای ارائه در دادگاه همچنان می توان به آنها اتکا کرد . یک کپی از مدرک به همراه محتویات به علاوه توضیحات شفاهی برای توجیح و تشریح آن می تواند نمونه ای از یک مدرک ثانویه باشد .

شنیده ها و شایعات : این نوع از مستندات و مدارک به دلیل اینکه اطلاعات دست دوم و غیر قابل استناد محسوب می شوند در دادگاه قابل اثبات و ارائه نیستند . برخی از رکورد هایی که در کامپیوتر وجود دارد و همچنین یادداشت های تجاری و امثال اینها می تواند نمونه ای از شنیده ها و شایعات باشد.

شواهد و مستندات مستقیم : اینگونه مدارک معمولا بر طبق اظهارات و شواهدی است که توسط حواس پنج گانه بدست می آید ، شنیداری ، بینایی .... معمولا برای اثبات در دادگاه قابل استناد نیستند اما می تواند در حل موضوع کمک کنند .

بدام انداختن و تله گذاری : به دام انداختن روشی است که از طریق مجوز مراجع قانونی وضعیتی مانند طعمه گذاری انجام می شود تا بتوان فعالیت های موجود را تجزیه و تحلیل و فعالیت های مشکوک را بررسی کرد . پیاده سازی ساختار هانی پات یا ظرف عسل می تواند بسیار در بررسی و تجزیه و تحیلی حملات هکری که بر روی شبکه و سیستم های شما و مطالعه بر روی هکر ها کمک کند . تله گذاری به این روش انجام می شود که برای شخصی که مضنون است طعمه ای آماده می شود که وی را تحریک به انجام عملیات غیر قانونی خود کند و در نتیجه شخص دستگیر و مدارک بررسی می شود .

محاکمه یا Trial

معمولا دو نوع محاکمه انجام می شود ، اولین محاکمه توسط قاضی دادگاه و دومین محاکمه توسط هیئت منضفه یا اعضای هیئت ژوری انجام می شود . بیشتر اعضای هیئت ژوری معمولا از اعضای مورد اعتماد و رسمی بومی همان منطقه جغرافیایی دادگاه هستند . جرائم رایانه ای برای تعقیب و پیگیری نسبت سایر جرائم بسیار سخت تر هستند.

دلایل اصلی این امر پیشرفت همه روزه فناوری ها و همچنین کندی اعمال تغییرات در دستگاه های قانونی است . حتی زمانی که اینکار با موفقیت انجام شود و جرم این افراد اثبات شود ، روشی که با اینگونه افراد برخورد می شود با سایر تبهکاران متفاوت است زیرا اینگونه جرائم به نوعی جرائم به اصطلاح White Color یا سفید رنگ هستند و از اینگونه مجرمین می توان در جهت منافع سازمان ها استفاده و بهره برداری کرد .

آهنگ چرا هرچی که شیرینه گناهه همای

متن آهنگ پرواز همای چرا هرچی که شیرینه گناهه

چرا هرچی که شیرینه گناهه •♫

به دل هرچی که میشینه گناهه •♫

تو که شیرین لبی شیرین نگاهی •♫

پریشون زلفیو چشمون سیاهی •♫

تو که زیباتر از خورشید و ماهی •♫

چرا هر کس نمیبینه گنه نیست •♫

ولی هر کس که میبینه گناهه •♫


خدا نقش تورا زیبا کشیده

تورا زیباتر از ماه آفریده

چرا وقتی تو با سرایی

خودت آینه نقش خدایی

نگه کردن در آینه گناهه

چرا هرچی که شیرینه گناهه •♫

به دل هرچی که میشینه گناهه •♫

تو که شیرین لبی شیرین نگاهی •♫

پریشون زلفیو چشمون سیاهی •♫

https://musicdel.ir/single-tracks/41169/

بیشترین فالوور اینستاگرام جهان


این خواننده و بازیگر محبوب که از شهرت جهانی برخوردار است، با داشتن 131 میلیون فالوور در اینستاگرام و تعداد 1806 پست در صفحه خود، در رتبه هفتم لیست افراد بیشترین فالوور اینستاگرام در جهان قرار دارد. مشتریان به خدمات خود اعتماد دارند زیرا فالوورهای توییتر ViewsExpert از کیفیت بالایی برخوردار هستند و قیمت آن نیز معقول است و 3000 و 5000 دنبال کننده توییتر به ترتیب 76.99 دلار و 128.99 دلار قیمت دارند. همه شما می دانید که تولید محتوا مخصوصا تولید محتوای ویدئویی چقدر گران است و برای هر محتوای 1 دقیقه باید چقدر هزینه کنید. اگه یه پیج اینستاگرام با ۵۰۰ کا فالوور واقعی بخوام بخرم هزینش چقدر میشه؟ از پیج هایی که فالوور واقعی دارن برام لیست ایمیل میکنید لطفا؟ شما خریدن پیج آماده با فالوور واقعی رو پیشنهاد می دیدید؟ سلام یه پیج اینستگرام با تعداد فالوور بین ۱۰۰K تا ۵۰۰k نیاز دارم. من از یه پیجی تو اینستاگرام که تو کار خرید و فروش پیج بود پیج خریدم همش فیک بود الانم هرچقدر پیام میدم جواب نمیده آخرین بار بلاکم کرد حالا چی کار کنم؟ پیج ۳۰ کا فالوور خریدم قیمتش مناسب بود حدود ۲ هزار تا لایک میخورد. سلام مهندس برای خرید پیج ۳۰ کا پیام دادم به پشتیبانی جواب ندادن. برای اطلاعات بیشتر به چت آنلاین سایت پیام بدید. قیمت مناسب و راهنمایی بیشتر خواستید هم از طریق پشتیبانی با شما در تماس هستیم. قیمت پیج های واقعی اینستاگرام به همراه آیدیشون براتون ایمیل شد. سلام من یه پیج اینستاگرام ارزان با فالوورهای واقعی میخوام.

افرادی را برای پیج اینستاگرام شما جذب می کند که دقیقا شما تعیین میکنید چه خصوصیاتی داشته باشند و به چه موضوعاتی علاقه داشته باشند، با این وجود باز هم این افراد با این خصوصیات در نهایت تصمیم میگیرند که پیج اینستاگرام شما برای آنها مفید هست یا خیر، در صورتی که مفید باشد شما را فالو می کنند و از اعتبار شما در سایت با گرفتن فالوور کسر می شود و در غیر اینصورت شما هزینه ای برای افرادی که شما را فالو نمیکنند نمی پردازید، شما هزینه استفاده از فالووریاب یا هزینه مدت زمان استفاده از فالووریاب را نمی دهید و فقط و فقط زمانی هزینه از شما کسر می شود که شما فالووری را که به دنبالش بوده اید را جذب کرده باشید. ولی به طور کلی وقتی پیج اینستاگرام واقعی می خرید هم ریزش خواهید داشت و هم نرخ تعامل تا مدتی پایین می آید ولی بعدش به مرور زمان با فعالیت مستمر و جذب طبیعی فالوور به روال عادی بر می گردید. اگر شما دارای چندین راه ارتباطی برای مخاطبین خود هستید و یا میخواهید لینک صفحات خاصی از سایت خود را در سایت قرار دهید بهتر است از لینک سازها استفاده کنید تا وقتی کاربر روی لینک مورد نظر روی بیو شما کلیک کند صفحات مهم که دارای دسارزسی سریع هیتند مشاهده کندند. اینها همه سوالاتی است که شاید کمتر در مورد آن نظر دهند و. شما میتوانید از انواع تبلیغات در اینستاگرام استفاده کنید اگر شما تبلیغات در اینستاگرام را به یک نوع پیش نبرید و از هر نوع تبلیغات در اینستاگرام در پیج های مختلف استفاده کنید نه تنها افراد بسیار زیادی را با سلیقه های مختلف در پیج خود جذب میکنید بلکه پیج شما تحول و تغییر بسیار زیادی پیدا میکند. اگر برای توسعهی کسب و کار خود در اینستاگرام نیاز به تبلیغات پیدا کنید، میتوانید با خیال راحت این کار را انجام دهید.

در صورتی که کسب و کار دارید هم میتوانید لوگوی مربوط به کسب و کار خود را به عنوان پروفایل انتخاب کنید. در بالا لیست 9 زبان برتر برنامهنویسی در سال 2020 را مشاهده کردید، برای آشنایی بیشتر با هر کدام میتوانید در گوگل جستجو کنید. شما باید در کنار تولید محتوای مستمر و عالی و در مرحله آخر خرید فالوور که در مجموع همه ی این موارد یک پکیج کامل را در کنار هم تشکیل می دهند به فکر خرید فالوور واقعی اینستاگرام بدون ریزش باشید. مثلا ۵۰۰k میخواستم ببینم چه سایتی برای خرید پیج اینستا گرام معتبر هست چون شما وارد تر هستید .همینطور میخوام بیشتر فالوور هام خانم باشند. قیمت های ما با ۱۰ درصد تخفیف بیشتر هست. قیمت پیج های اینستاگرام در همین صفحه هست. در پاسخ می توان گفت بله، زیرا پیامرسان های داخلی به دلیل کاربران زیادی که دارند، بهترین گزینه برای تبلیغات است. یکی دیگر از اپلیکیشنهای تشخیص فالوور فیک، اپلیکیشن Profile Chief است. استفاده از نرم افزار های مختلف، ربات ها و سایت های گوناگون تاثیر بسیار زیادی در افزایش یک روزه فالوور خواهند گذاشت. خب فرض کنید یک هفته از این مسافرتان گذشته و می خواهید این عکس ها و فیلم ها را ببنید و به دوستانتان نشان بدهید. خوشبختانه انجام این کار برای برخی از سیستم عاملها بسیار ساده اســت، برای این کار باید کلید ۱۲۳ را که در قسمت سمت چپ صفحهکلید قرار گرفته اســت را انتخاب کــنید، سپس مشاهده خواهید کرد که کلید اینتر در پایین و سمت راســت نمایان ميشود. میخوام قیمتش خوب باشه چون برای شروع کسب و کارم سرمایه زیادی ندارم و اول کار میخوام تو اینستا قوی شروع کنم. اگر پیج خوب و قوی با فالوور واقعی دارید بهم اطلاع بدید همین الان نیاز دارم بهش.

سلام من به دنبال یک پیج خوب اینستاگرام هستم که فالوور خوب و واقعی داشته باشه. ما باید بتونیم با طراحی سوال های اینستاگرامی جالب درکنار ایجاد حس خوب در مخاطبا، اونارو با خودمون، خدماتون و محصولاتمون بیشتر آشنا کنیم. با توجه به اینکه میزان محبوبیت شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام در کشور ما بسیار زیاد است ما در شرکت فالووران تصمیم گرفتیم برای ارتقاء کسب و کار های آنلاین، و هم اینکه کسانی که دوست دارند در این شبکه های اجتماعی پیج یا کانالی داشته باشند برای افزایش درآمد آنها کمکی کرده باشیم وب سایت فالووران را طراحی کنیم. همچنین می توانید با شرکت موردنظر تماس بگیرید و از نحوه خدماتدهی آنها از کارشناسان آنها سوال کنید. لازم نیست برای بازاریابی در اینستاگرام هزینه زیادی کنید، شما می توانید با ثبت نام در پنل خدمات اینستاگرام دیجی فالوور، از تمامی خدمات پنل با صرف کمی هزینه بهره مند شوید. کمتر از چند دقیقه وقت بگذار و در خواب هم فالوور جذب کن! این سایت با کلمه کلیدی “سایت فالوور اینستاگرام” چهارمین سایت جستجو گوگل می باشد. چون با داشتن سایت، علاوه بر اینستاگرام، ورودیهای دیگری از موتورهای جستجوی گوگل خواهید داشت. مثلا می توانید عکس ها را لایک کنید اما اگر کامنت گذاری کنید بسیار موفق تر خواهید بود. شما از طریق جست و جو در اینستا می توانید لیستی از از هشتگ های پرطرفدار را برای خود جمع آوری کنید. سلام لطفا از طریق فرم تماس با ما اقدام کنید در خدمتتون هستیم. سلام من واسه خرید پیج خیلی تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که برای خرید پیج خوب اصلا تو سایتای دیوار و شیپور نگردید همشون کلاه بردارم. من از سایت اینروبو اینستا پیج خریدم خیلی خوب بود. ممنون از سایتی که معرفی کردید پیج خریدم خیلی راضی بودم هم سریع تحویل دادن و هم ویوی ویدیوهاش خوبه.

هم تحویلش سریع بود هم تعامل فالووراش بالا. نرخ تعامل در پیج های واقعی ایستاگرام حدود ۳۰ درصد هست. معمولا ۲۰ الی ۳۰ درصد فالوورها فعال هستن. پیج با موضوع مذهبی یا سیاسی با حدود ۳۰ کا فالوور سراغ دارید ؟ اینجوریاست که میای و از هر قدم و حرکتت عکس میگیری و با تیپ مختلف و چهره هایی که میسازی فالوور جذب میکنی! ربات ها همه در راستای یک هدف ساخته شده اند، اما راه و روش رسیدن به آن هدف در هر ربات متفاوت است. کامنت های منفی بهترین راه برای از بین بردن سوء تفاهم ها در مورد شما و کسب و کارتان است. اگر به تازگی دنبال آموزش افزایش فالوور اینستاگرام خود هستید و در واقع تازه کار هستید، ترفندی که من ، زمانی که تازه شروع به بالا بردن فالوور اینستا خود کرده بودم این بود که من از محصولات تولیدی خودم عکس می گرفتم به جای اینکه عکس مربوط به اکانت های دیگران را به اشتراک بگذارم اما دیدم برخی از برند ها پست های مربوط به من را بازنشر می کنند. قبل از اینکه درباره اهمیت خرید پیج اینستاگرام بدانید ابتدا باید درباره خود پیج اینستاگرام و اینکه چطور می توان از آن استفاده کنید صحبت کنیم ، پیج اینستاگرام یا همان صفحه اینستاگرام برای افرادی فعال در اینستاگرام و کسانی که میخواهد وارد این برنامه بزرگ شوند لازم می باشد پس در مرحله اول باید اکانت اینستاگرام بسازید ، بعد از ساخت می توانید از طریق این برنامه با دوستان و آشنایان خود ارتباط برقرار کنید همچنین از طریق بخش استوری و یا پست محتواهای تصویری ایجاد کنید و با آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

پیج هایی که فالوور واقعی دارند و به صورت فن پیج هستند به خاطر اینکه خوردن به اکسپلور هر پستی که میزارن میره تو اکسپلور. نکته ی مهم این است که هرگز گول تبلیغاتی مانند خرید فالوور فیک رایگان یا خرید فالوور فیک بدون ریزش را نخورید. اکنون درخواست شما آماده ارسال است. همه چیز کاملا طبیعی باشد سفارش شما. سلام من یه پیج ۵۰ کا سفارش دادم و خریدم خوب بود سریع به دستم رسید ممنون از پشتیبانی خوبتون. هنگامی که پیجی آمار بالای داشته باشد به راحتی میتواند از طریق سفارش گیری تبلیغات از پیج های مختلف کسب درآمد کند . نگران نباشید چون حوزه کاریتان دقیقا یکی نیست و رقیب برای هم حساب نمی شوید به راحتی پیشنهاد شما را قبول می کنند. تلگرام به آپشن ها و کارایی های زیادی دارد که به شما کمک میکند علاوه بر حفظ حریم شخصی خود از امکانات بی شمار آن استفاده کنید و راحتی عمل زیادی در برخورد با هر مورد جزئی داشته باشید. یکی از بهترین مثال های این اتفاق در توییتر افتاد. برای درک بهتر کیفیت لایک هایی که سایت های دیگر بفروش می رسانند ما از چند سایت لایک خریداری کردیم و متوجه شدیم لایک ها کاملا تقلبی و فیک است. روش دوم برای افزایش فالوور در اینستاگرام این است که دایرکت هدفمند ارسال کنید و افرادی که حس میکنید مخاطب هدف شما هستند را به پیجتان دعوت کنید. یه سوال دیگه هم دارم اگر بخوام برای افزایش فالوور بیشتر از ربات استفاده کنم ریسک داره؟ استفاده از ربات های رایگان اینستاگرام ریسک بالایی نیز دارد چون افراد زیادی از این ربات ها استفاده می کنند و همین باعث می شود اینستاگرام حساس شود و اکانت شما را بلاک کند.

10 مزیت شگفت انگیز کتاب های صوتی


کتاب های صوتی زهرا شیراحمدی نوعی فناوری است که در سال های اخیر وارد زندگی مردم شده است. پیش از این کتاب های صوتی و داستان خوانی برای کودکان وجود داشت، اما اکنون نهادهای فرهنگی بهترین آثار ادبی را به صورت صوتی منتشر کرده اند. این محصولات سنتی مزایا و معایب زیادی دارند. بسیاری از دوستداران کتاب معتقدند کتاب های کاغذی و صوتی تفاوتی ندارند و مهم این است که چه چیزی به آرشیو فرهنگی فرد اضافه می شود. اما برخی دیگر، کسانی که علاقه خاصی به کتاب های کاغذی دارند و بوی کاغذ را دوست دارند، علاقه چندانی به کتاب های صوتی نشان نمی دهند. این برای افراد تنبلی که می خواهند هیچ کاری انجام ندهند و در حین انجام آن کتاب به کتاب گوش دهند بسیار مناسب است.

در قالب کتاب صوتی، عموماً شخص سومی غیر از مخاطب و نویسنده داستان یا متنی را که نویسنده برای مخاطب نوشته است با شنونده زمزمه می کند. شنونده همچنین می تواند در حین راه رفتن، رانندگی، تمیز کردن و انجام سایر فعالیت های روزانه یاد بگیرد. اما اینها تنها مزیت های کتاب های صوتی نیست. اگر به مطالعه کتاب علاقه دارید و هنوز نتوانسته اید با این محصول نوظهور ارتباط برقرار کنید، می توانید در مورد مزایای کتاب های صوتی که اکنون به راحتی از طریق تلفن همراه در دسترس هستند، بیشتر بخوانید. البته ممکن است این محصول برای هر فرد مزایای فردی داشته باشد.

1. بهبود تلفظ و روان

هنگامی که راوی کتاب صوتی متن را می خواند، تلفظ صحیح کلماتی را که تلفظ آنها دشوارتر است، می دانید یا وقتی به آنچه گفته می شود گوش می دهید، متوجه می شوید که تلفظ آن سخت است. این خبر خوب فقط مربوط به کتاب های فارسی نیست. در عوض، می‌توانید برای یادگیری زبان به کتاب‌های صوتی به زبان دلخواه خود روی بیاورید، به این ترتیب می‌توانید کلمات را متفاوت به نظر برسانید.

2. مهارت های مدیریت زمان خود را بهبود بخشید

یکی از دلایل اصلی یادگیری نکردن در زندگی امروزی کمبود وقت است. اکثر مردم فرصتی برای نشستن و مطالعه ندارند. اما وقتی کسی که آن شخص نیست داستان را تعریف می کند، می توانید این کارها را هر روز انجام دهید. شما به راحتی می توانید در حین انجام کارهایی که به تمرکز زیادی نیاز ندارند، مانند رانندگی و نظافت، به کتاب گوش دهید. یا از طرف دیگر، حتی در حین فعالیت هایی که برای ایجاد روحیه خوب، مانند رفتن به باشگاه و ورزش کردن، می توانید از بسیاری جهات به کتاب گوش دهید. این به مدیریت زمان کمک می کند و می توانید بسیاری از کارها را همزمان انجام دهید و از مطالعه روزانه خود عقب نمانید.

3. توسعه مهارت های گوش دادن انتقادی

گوش دادن انتقادی مهارتی است که شامل تحلیل، تفکر انتقادی و قضاوت می شود. گوش دادن به کتاب های صوتی روشی موثر برای توسعه مهارت های شنیداری انتقادی شنونده است. وقتی به مقاله یا داستانی در قالب صوتی گوش می دهیم، ذهن پیچیدگی های مختلف طرح را از طریق گوش تجزیه و تحلیل می کند و سعی می کند بر اساس تحلیل شخصی قضاوت های خاصی انجام دهد. به این ترتیب می توان از گوش برای گوش دادن و تجزیه و تحلیل استفاده کرد.

4. به بهبود تمرکز کمک کنید

هنگام خواندن یک کتاب کاغذی، اگر به هر دلیلی تمرکز خود را از دست بدهید، می توانید به راحتی به عقب برگردید و بدون توجه آنچه را که می خوانید تکرار کنید. اما وقتی به یک کتاب صوتی گوش می‌دهید، باید روی صحبت‌های گوینده تمرکز کنید و اگر چیزی در وسط روایت شما را پرت کرد و تمرکزتان را از دست دادید، بازگشت به جایی که حواس‌تان پرت شده بود سخت‌تر می‌شود. بنابراین، همیشه باید روی راوی کتاب صوتی خود تمرکز کنید. این تمرینی برای بهبود تمرکز و جلوگیری از حواس پرتی های گاه به گاه است.

5. بهبود حافظه

هنگام گوش دادن به کتاب های صوتی باید به چند نکته توجه داشت. نام شخصیت ها و ویژگی های آنها، نام مکان ها، توالی وقایع، دیالوگ های مهم، خرده روایت ها و غیره. جایی در مغز ما که به آنها توانایی ذخیره این اطلاعات را می دهد با تعداد کتاب های صوتی که گوش می دهید افزایش می یابد. بسیار مهم است که وقتی مغز یاد می گیرد که اطلاعات را در طول سخنرانی و از روی خط داستان به خاطر بسپارد، به تدریج در به خاطر سپردن چیزهای دیگر در زندگی بهتر و دقیق تر شود.

6. توانایی افزایش درک و تحلیل متن در حین گوش دادن

هنگام گوش دادن به صدا، مغز ما اطلاعات زیادی را در یک لحظه پردازش می کند. مغز را به ورزش و کسب مهارت های مختلف تشویق می کند. به عنوان مثال، اگر به یک کتاب معمایی یا جنایی گوش می دهید، مغز شما دائماً در تلاش است تا نتایج و رویدادهای خاصی را در داستان پیش بینی کند. او همچنین باید در حین گوش دادن یک رویداد را به رویداد دیگر متصل کند تا در هنگام گفتن داستان منطقی باشد. همه اینها ذهن شما را فعال تر و پذیرا می کند. همه اینها مهارت های تجزیه و تحلیل و درک شما را در حین گوش دادن بهبود می بخشد.

7. قصه گو با کمک داستان ها، اجرای کتاب را به تجربه ای پویا تبدیل می کند

راویان کتاب صوتی می توانند جریان و احساس یک داستان را به شیوه ای جذاب و جالب توسعه دهند. همانطور که به ما کمک می کنند تا تصاویر ذهنی از موقعیت ها و به خصوص شخصیت ها را در ذهن خود ایجاد کنیم، همچنین با عمق بخشیدن به دیالوگ ها و باز کردن فضا برای رویدادها، به درک بهتر احساسات شخصیت ها نیز کمک می کنند. راوی ها بسیار فعال هستند و داستان را با انحرافات گفتاری، طنز، رمزآلود و آهنگ های مختلف زنده می کنند. همه اینها داستان ایستا کتاب را به تجربه ای جالب، زنده و سرگرم کننده برای شنوندگان تبدیل می کند.

8. کتاب های صوتی برای افراد کم بینا بسیار مفید است.

کتاب های صوتی برای افراد دارای اختلالات بینایی و سایر اختلالات خواندن مانند نارساخوانی، نارساخوانی و غیره یک موهبت است. در سال های اخیر، کتاب های صوتی کمک زیادی به توسعه سواد برای افراد با توانایی های مختلف کرده است. به عنوان مثال، شرکتی به نام "Learning Ally" (Learning Ally) به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی داوطلبانه در این زمینه فعالیت می کند که در سراسر ایالات متحده شعبه دارد. این شرکت کتابخانه ای از هزاران کتاب صوتی در دسترس و آموزشی را برای افرادی که به دلیل اختلالات بینایی یا سایر مشکلات خواندن نمی توانند به طور مؤثر یک کتاب چاپی استاندارد را بخوانند، تولید و نگهداری می کند.

9. حس همدلی و همذات پنداری از طریق گوش دادن برانگیخته می شود

یکی دیگر از مزایای مهم کتاب های صوتی این است که به شما کمک می کنند تا با شخصیت یا شخصیت های کتاب همدلی بیشتری داشته باشید. در اینجا همدلی را می توان به عنوان توانایی درک و به اشتراک گذاشتن احساسات دیگران تعریف کرد. راوی‌های کتاب صوتی به شما کمک می‌کنند با شخصیت‌های داستان و داستان‌های فرعی ارتباط برقرار کنید. با توانایی راوی در بیان خطوط داستانی و مضامین کتاب، شما بخشی از کتاب می‌شوید و درک می‌کنید که شخصیت‌ها در هر لحظه از داستان و در طول کتاب چه احساسی باید داشته باشند. در تجربه شنیداری گویندگی کتاب صوتی زهرا شیراحمدی ، روایت پر جنب و جوش راوی باعث می شود که شما درد و ناراحتی شخصیت ها را احساس کنید.

10. سلامت روان ما را تقویت می کند

آرامش و سلامت روان از دیگر ویژگی های مثبتی است که شنوندگان در اثر گوش دادن به کتاب های صوتی تجربه می کنند. درست مانند خواندن کتاب، گوش دادن به کتاب نیز می تواند استرس را کاهش دهد و ذهن را آرام کند. با این تفاوت که کتاب ها شرایطی را برای گوش دادن برای فرار از زندگی روزمره فراهم می کنند که خستگی و کسالت اجازه سطر خواندن را نمی دهد. بسیاری از مردم حتی قبل از خواب به کتاب های صوتی آرامش بخش گوش می دهند. این به خوابیدن آنها کمک می کند و کیفیت خواب را بهبود می بخشد. باز هم عامل بزرگی در بهبود و حفظ سلامت روان است.

بیوگرافی فرزانه فصیحی دونده و همسرش + اینستاگرام


بیوگرافی فرزانه فصیحی دونده و همسرش + اینستاگرام و سوابق ورزشی و افتخارات ماجرای آشنایی با همسرش امیر حسین حسینی خبرنگار را به همراه ایدی اینستاگرام در ادامه در این بخش از مجله جوان ایرانی ببینید با ما همراه باشید.


بیوگرافی فرزانه فصیحی دونده و همسرش

فرزانه فصیحی متولد 13 دیماه 1371 در اصفهان است . او در یک خانواده ورزشکار به دنیا آمده است و تنها یک برادر دارد . او اکنون عضو تیم ملی دو و میدانی زنان ایران است

فارغ التحصیل لیسانس رشته تربیت بدنی از دانشگاه اصفهان می باشد، با حمایت خانواده ورزشی به سطح اول دو و میدانی رسید و به دختر تندباد ایران معروف شد


زندگی شخصی

پدرش والیبالیست و تنها برادرش مربی شطرنج است، مادر هم مشوق و حامی آنهاست، به همین دلیل از همان کودکی ورزش در خانواده آنها حرفه ای جریان داشت


فرزانه فصیحی چگونه دونده شد؟

فرزانه فصیحی ورزش را به صورت جدی از 5 سالگی و از ژیمناستیک شروع کرده است


وقتی 12 ساله بود قهرمان کشور شد و چند سال پس از آن و به دنبال تشویق معلم ورزش مدرسه در مسابقات دو شرکت کرده و رکورد دو و میدانی دختران را در میان مدارس شکست و دو مدال طلای آن مسابقات را از آن خود کرد .


پس از آن و به اختلاف یکسال رشته دو و میدانی را به صورت کاملا حرفه ای دنبال کرد


رکورد شکنی فرزانه فصیحی

وی رکورددار دو سرعت بانوان ایران توانست در مسابقات استانبول ترکیه با ثبت یک رکورد جدید مقام اول این مسابقات را کسب کند


فصیحی توانست در این مسابقات در ماده ۶۰ متر داخل سالن با ثبت زمان 7.25 صدم ثانیه علاوه بر جابجایی رکورد ایران مقام اول مسابقات را کسب کند،او پیش از این با شرکت در مسابقات صربستان توانسته بود با ثبت رکورد 7.29 ثانیه جواز حضور خود در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان را کسب کند


ازدواج و همسر

وی مهرماه سال ۹۸ ازدواج کرد و هم اکنون متاهل است . همسر فرزانه فصـیحی خبرنگار است .ماجرای آشنایی این دو از یک مصاحبه آغاز شد و پس از آن باب آشنایی و در نهایت منجر به ازدواج شد.

همسر فرزانه فصیحی یک خبرنگار حوزه ورزشی است .


اینستاگرام فرزانه فصیحی

صفحه رسمی لو به نشانی farzanehfasihi1 فعال است .


بیوگرافی فرزانه فصیحی دونده و همسرش + اینستاگرام


123